Snář sebepoznání

Krize

  • každou krizi včetně snové bychom měli vítat, neboť je to výborný prostředek k růstu člověka
  • dotýká se zejména osobnosti, když atakuje "dokonalou" masku snícího a když tato vyumělkovaná maska spadne, objeví se v plné nahotě pravá tvář individuality se všemi rozporuplnými pocity, najednou se zjeví nesnášenlivost, nenávist, žárlivost a další záporné vlastnosti, které jsou pravou individualitou; ale nastalá krize v sobě nese potenciál uzdravování, neboť ukáže člověku vlastnosti a hlavně závislosti, kterých by se měl snažit zbavit (více o tomto v archetypech Persona a Individualita)
  • ropná: nevědomí tímto obrazem, který si v drtivé většině „půjčuje“ z budoucnosti (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti), říká snícímu cosi o pasivitě, tedy o nedostatku aktivních činů na poli sebezdokonalování; další podrobnosti viz nafta
  • krizový štáb: předzvěst bolestných přírodních pohrom či velkých neštěstí