Snář sebepoznání

Krokodýl

  • jako obojživelník představuje nebezpečné obsahy mysli, které se právě v podobě krokodýla vynořují do denního vědomí, včetně snů, které mají být vědomou myslí zpracovány
  • jakmile člověk intenzivně a pravidelně zpracovává podvědomé impulzy (většinou závislosti) vystupující z podvědomí, nemohou snoví krokodýlové snícímu v žádném případě ublížit
  • případné oběti krokodýlů: jsou snové personifikace, které již snící asimiloval vyššími zřeteli; následně může krokodýl v rámci hygieny a čistoty mysli zbytky této asimilace (vše nepotřebné a opuštěné) „uklízet“
  • zabít: velice negativní, neboť snící tímto aktem přetrhne plynulé vynášení obsahů podvědomí k vědomému zpracování a pak může uvnitř mysli snícího z nezpracovaných impulzů vzniknout přetlak, který ohrožuje psychickou stabilitu
  • průhledné tělo krokodýla: nevědomí dává snícímu v alegorii spatřit, co kdysi opustil
  • jakmile snící zpracuje obsahy podvědomé mysli vztahující se k pudům, zcela zákonitě krokodýl zaměřuje svoji pozornost (i útoky) na představy sjednocování protikladných složek (děti) a citové personifikace (například koupající se lidé), a to jen proto, aby byly i tyto podvědomé citové obsahy zpracovány vyššími zřeteli (zde duchovními aspekty)
  • vidět spoustu mrtvých krokodýlů: protože již nejsou potřební k vynášení nebezpečných obsahů podvědomé mysli, nevědomí ukončuje jejich snový život