Snář sebepoznání

Krychle

  • je „povýšením“ symbolu čtverec (viz čtverec)
  • jako tvar vesmírné lodi: zákonitě vstupuje i do archetypu UFO iniciační obřady, neboť tento archetyp představuje plynulý proces psychické proměny nižšího ve vyšší
  • v další fázi duchovního vývoje je krychle doplňována koulí (podobně jako je čtverec doplňován kruhem), přesně podle alchymistické kvadratury kruhu*12 (více o tomto v archetypu Alchymista)
  • vody: na první pohled nesmyslná představa je ve snech běžným obrazem představy centra bytosti, jež povstala z čisté citové náplně mysli – z vody (více o těchto představách a vývojovém procesu v archetypu Poklad); kvádr vody stojí do okamžiku, než jej pudové myšlení degraduje ke známým obrazům běžného denního vědomí; protože je tato představa živoucím citem, může uvnitř bez zjevných potíží přebývat citový člověk
  • postava uvnitř krychle: představa vlastního já