Snář sebepoznání

Křeslo

  • vše, co se objevuje v křesle, je alegorií nemocí nebo závislostí, které právě povstávají v otevřené formě do vědomého života prostřednictvím snů, proto je křeslo schopné „zhmotnit“ třeba i bizarní sexuální představy; je lépe, pokud se objevují závislosti ve formě zvířat než osob, neboť lze lépe rozpoznat jejich podstatu
  • auto se promění v křeslo: místo postupu vpřed se snící střetne s jednou ze svých závislostí nebo s nemocí
  • vratké: nebezpečná vystupující závislost nebo nemoc může narušit psychickou vyrovnanost snícího
  • kupovat: podvědomá touha odhalit, rozpoznat a zničit své závislosti prozatím skryté pod hranicí uvědomování
  • houpací: viz houpací křeslo, kůň, houpačka
  • ten, kdo tahá křesla po místnosti, dělá s nimi hluk: upozorňuje snícího na jeho závislosti
  • vyhodit, rozbít: snící se zbavil jedné ze svých závislostí
  • křeslo proměňující se v dřez, umyvadlo, vanu, záchod: vyčištěná závislost se díky významnému úsilí proměnila v city a může usměrněna vůlí proudit jako voda
  • zubařské: vztahuje se k sexuální závislosti, přičemž zubař jako citový animus a zubařka jako citová anima jsou těmi, kteří mohou závislost pochopit, uzdravit a vykořenit
  • být schopen v křesle létat a ovládat jej vůlí: jeden z výjimečných snů, neboť snící plným ovládnutím jedné ze závislostí povyšuje alespoň chvilkově své prožívání na duchovní rovinu, která s sebou nese schopnost řízené imaginace*41 – létání pomocí vůle (více o tomto tématu v archetypu Řízená imaginace)