Snář sebepoznání

Křídla

 • budov: viz budova
 • klavír – křídlo: viz hudba
 • ptačí: umožňují majiteli donést význam symbolu do mysli snícího (na nebe); další podrobnosti viz pták nebo jednotlivé druhy
 • přistřihovat křídla ptákům: snící významně omezuje působení těchto symbolů ve vlastním vědomí
 • ochablá, slabá, neschopná letu u ptáků a dalších tvorů: představuje vědomé ovládnutí symbolu; vůle a vědomé záměry snícího vzaly těmto symbolům sílu vstupovat do mysli (na nebe) a ovlivňovat myšlení snícího
 • motýlí: iluzornost světa, jež je v neustálém pohybu
 • letadla spolu s trupem tvoří kříž: pokud si tuto skutečnost snící uvědomí již v samotném snu, pak viz kříž
 • okřídlení čerti, okřídlené bytosti zla: jakmile se snícímu podaří jednou vzlétnout pomocí svých křídel, je zákonité, že jeho temná stránka osobnosti se jej bude snažit následovat, proto i negativní personifikace*65 mohou mít křídla; zlo a negativní personifikace nejen v této podobě je velice negativní zabíjet, neboť jsou nesmrtelné jako duše člověka a brzy by povstaly k novému životu; jedinou cestou, jak personifikace ovládnout, je asimilace (více o tomto v archetypu Stín)
 • umělecké znázornění křídel, vidět tvar křídel v jiných předmětech: touha po svobodě a osvobození mysli
 • mít: zatímco jedna část duše je uvězněna v sítích hmotného světa, ta druhá má v křídlech možnost vyrvat se ze sevření smyslnosti a vzlétnout ke hvězdám (k duchovním principům)
 • jsou snícímu přistřihávána: realistická část duše, jež je dosud uvězněná v pevné zemi, nabírá převahu nad idealistickou částí, která chtěla vzletět ke hvězdám
 • sněhobílá: čistá mysl a možnost vzlétnout k „andělským“ výšinám, ale jen tehdy, pokud s těmito křídly „letec“ dokáže překonat přitažlivost světa
 • letět bez křídel pomocí vůle: pozoruhodný akt, třebaže jen chvilkového osvobození mysli a vystoupení na duchovní rovinu, což na jednu stranu přinese nádherný zážitek bytí, ale zároveň se odcizíte mnohým lidem, kteří vám byli dosud blízcí (více o snovém létání a jiných zázracích v archetypu Řízená imaginace)