Snář sebepoznání

Křížit

  • zvířata: tento obraz je důsledkem změny významu symbolu v mysli snícího; pokud vede k lepšímu ovládání symbolu, pak křížení přinese snícímu mnoho užitku, ale pokud křížení znásobí nebezpečnost zvířete, pak se snící vydává v nebezpečí vlastních pomýlených představ
  • někdo snícímu zkříží cestu: brzké osudové setkání
  • křížící se linky, čáry: střet či spor
  • zkřížené halapartny, tyče, klády a podobně: symbol X může být pro někoho „velkou neznámou“, ale jako římská číslice X je spojovaná s Kristem a zároveň s křížem (další podrobnosti viz kříž)