Snář sebepoznání

Kufr

 • představuje velké břímě (přání, chtění, nechtění a závislosti) v mysli snícího; jaké břímě na sebe uvalujeme svými myšlenkami, slovy nebo skutky, to z nás nemůže sejmout nikdo, než my sami
 • jestliže chceme odhalit závislost, kterou si v podobě kufru neseme, pak je dobré otočit se a podívat se dozadu, na minulost, z níž nejrůznější závislosti čerpají sílu
 • vložit něco do kufru: další zbytečnost, která ztíží cestu ke štěstí; důležité je rozeznat, co do kufru vkládáme; pokud jsou přítomné i další pudové a sexuální symboly či dokonce obrazy sexu, pak je tento obraz jednoznačně symbolem pohlavního aktu
 • něco z kufru vyjmout: ulehčení
 • něco v kufru hledat a nenajít: rada nevědomí: břímě ještě nikoho ke štěstí nepřineslo, byť by bylo celé ze zlata
 • najít: ke svému kříži přidáte ještě další
 • zbavit se kufru: postupně a vlastní zásluhou se snícímu uzdravuje zbytečnostmi zaneřáděná mysl
 • nést: ztěžujete si vlastní život dalšími zbytečnostmi, se kterými stejně štěstí nedosáhnete; často se vztahuje k místu (například pracoviště, domácnost) nebo k lidem, které v tomto snovém obrazu vidíme
 • velký či těžký: je třeba rázně udělat pořádek ve vlastním životě a vyškrtat z něj veškerý nepotřebný balast
 • nést cizí věci v kufru: břímě snícího se zvětší ještě o problémy druhých
 • ztratit: vnější příčiny donutí snícího odložit jedno z hloupých přání