Snář sebepoznání

Kuše

  • je stejně jako luk nástrojem osudu, pomocí něhož k lidem v alegorii přilétávají jednotlivé rány osudu (šípy), jež ovšem nejsou nahodilé, ale jsou přesnou „kopií“ našich minulých činů, vždy podle karmického zákona*34
  • střílet kuší na lidi: negativní obraz, neboť snící svými činy násilně a vždy negativně ovlivňuje osudy lidí kolem sebe a zároveň ovlivňuje jejich i svou karmu*26, aniž by si uvědomil, že jednou bude muset nést za své činy bolestné následky (pozitivní ovlivňování osudů druhých lidí se v nevědomí ukazuje zcela odlišně)
  • vystřelený šíp: osudové setkání (často partnerské) nebo rána osudu, pak už jen záleží, kam a jak bolestně člověka zasáhne
  • snící je zasažen šípem: symbolické vyjádření budoucí smrti někoho z blízkých (většinou do devíti měsíců)
  • vystřelené šípy snící střílí zpět: v podvědomí snícího je zakódován vzorec konání: „Oko za oko, zub za zub“; bylo by dobré zamyslet se nad zhoubnými následky těchto postojů a ve svém nitru nalézat odpuštění