Snář sebepoznání

Kůže

  • pozorovat hada při svlékání kůže: velice významná proměna se týká především vědomí snícího
  • stěna pokrytá kůží: snící může očekávat zvyšující se materiální blahobyt, což na druhou stranu s sebou často nese strádání na citové rovině
  • kůže z prasete: potvrzení stavu přemožitele již domestikované destruktivní falické síly jen pokud ji snící nosí, když kůži vidí, pak se jedná o možnost budoucího vývoje a lidé, kteří kůži z prasete vlastní či nosí, ukazují cestu, jak se k takovým znakům nadvlády nad pudy dostat
  • skrývat se v kůži z prasete: snaha skrývat se za vlastní nevědomost a touto nevědomostí omlouvat svá morální přestoupení
  • výrobky z kůže: viz kožený, kožená, kožené