Snář sebepoznání

Agrese, agresivita, agresor

  • na povrch vyplouvají kdysi potlačené agresivní sklony, aby mohly být transformovány a pochopeny
  • napomáhá opuštění zažitých vzorců chování ve starém prostředí (buď rodinném, nebo společenském)
  • agrese je v mnohém společná se sexualitou, homosexualitou*48, sadismem a masochismem, agrese velice často přechází v sexuální útok, jehož význam podrobně vysvětluje archetyp Anima – Animus
  • agrese skrývá strach před sebou samým, strach před odkrytím skutečných vlastností osobnosti, agresivní vlastnosti má člověk s pocity méněcennosti
  • agresivní předměty či postavy (např. potápěči, stvůry, vrata, zdi, lana, vrtačky, pily, lisy, mučící nástroje, auta) mohou mít spojení s archetypem Bazální perinatální matrice a jeho druhou a třetí fází; předměty asociují průběh porodu a části těla rodící matky či ruce s nástroji porodníků
  • agresivita je nedílnou součástí archetypů Hrdina, Stín a Témata zničení světa
  • duchovní vývoj člověka kráčí od prvotního opětování agrese (oko za oko, zub za zub) přes úniky z dosahu agrese k indiferentnímu vidění agrese, aby poté mohla být agrese, ač na vlastní osobě, absorbována soucitem a odpuštěním (jako Kristus na kříži)