Snář sebepoznání

Mana (božská)

  • numinózní symbol biblickým způsobem vyjadřuje Boží tvůrčí princip; více v archetypu Numinózum
  • většinou se objevuje po snovém prožitku smrti
  • jíst: bohatství duchovního charakteru