Snář sebepoznání

Mapa

 • symbolizuje budoucí cestu, někdy předpovídá uskutečnění plánů, někdy představuje touhu poznávat
 • objevuje se ve snech vždy, když se člověk ocitne na životně důležité křižovatce, aby nevědomí symbolem mapy dopomohlo ke správnému rozhodnutí; pomoc snové mapy proniká všemi rovinami, na nichž sníme (pudová, citová a duchovní)
 • rozumět mapě, rozeznávat podrobnosti: vydáte se správným směrem
 • čísla (kóty, nadmořské výšky či označení hlubin moří) na mapě: viz číslo
 • rozkládací mapa: správné složení je zárukou bezproblémového postupu, špatné složení je známkou brzkých potíží
 • budovy či komplexů: výklad symbolu mapy je nutné doplnit i výkladem symbolu budovy či komplexu budov
 • hledat mapu: hledání budoucí cesty
 • mapa světa jako hřiště: synonymum světových událostí a vztahů ve světě
 • neznámé země či dokonce cizích světů: snící vstoupil do neprobádaných koutů nevědomí a v brzké době může očekávat zajímavé dobrodružství či nezapomenutelný zážitek
 • někdy mohou skutečnosti na mapě sejmout snícímu z očí „růžové brýle“ a opravit závadný názor
 • neznámé názvy na mapě vlastní země: symbolizují dočasnou neschopnost pochopit své jednání a chování (tyto sny se objevují v hektických chvílích života)
 • české názvy v cizí zemi: snící začíná rozumět prozatím neznámým aspektům vlastní mysli, které jsou představovány cizí zemí
 • kreslit do mapy: aktivní zásah snícího do vlastního života (většinou se tento sen objevuje, jakmile snící ve svém vědomí změní žebříček životních hodnot, pro které stojí za to žít)
 • může se vztahovat k budoucnosti a k dramatickým změnám na naší planetě, u starobylých map zase k minulosti (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
 • někdy se vrací k nevyřešeným vztahům minulosti nebo k obavám z budoucnosti, aby snícího navedla na správnou cestu
 • s vně posunutými hranicemi vlastní země: rozšířené vědomí snícího
 • speciální: výklad symbolu mapy je nutné doplnit i výkladem oboru či materiálů, které mapa ukazuje
 • vojenská, mapa s rozmístěním vojsk nebo s popisem vojenské akce: velice kladný sen, neboť snící je schopen vidět důsledky vlastní vnitřní disciplíny
 • hvězdná: povyšuje symbol mapy a glóbu a představuje ukončenou cestu od jednotlivostí směrem k jednotě a celistvosti