Snář sebepoznání

Masochismus

  • sadismus a masochismus jsou v latentní formě přítomny v každém člověku a zcela zákonitě se objevují ve snech; tyto psychopatologické syndromy*83 jsou emočním vyústěním třetí fáze prenatálního procesu, fáze, která je charakteristická prožíváním pornografických scén a dokonce masochistických a sadistických prvků (další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice)
  • předzvěstí sadomasochistického zážitku je agrese
  • sadomasochismus se velice často projevuje kousáním potravy nebo i člověka (viz kousat)
  • bolestný (mučící) oheň: když je ze strany snícího přítomen soucit, pak je to příprava k transformaci osobnosti a ničení nižších bytostných složek (pudů a někdy i citů); bez soucitu je to pouze sadomasochistický znak, jehož původ leží v třetí fázi archetypu Bazální perinatální matrice, neboť oheň je často zažívaným prvkem náznaků duchovního znovuzrození právě v tomto archetypu
  • jedním z nejemotivnějších masochistických zážitků jsou tzv. kastrační sny (viz kastrace), jež nejsou doménou mužů, ale hluboce se dotýkají i žen
  • sadomasochistické orgie stejně jako extáze, krása přírody, kosmické pohlcení, nesmírné psychické i fyzické utrpení, absurdita lidského světa, umírání, znovuzrození a vykoupení, smyslové obohacení apod. patří mezi zážitky mimořádných stavů vědomí