Snář sebepoznání

Matematika

  • vztah ke snové matematice je vztahem snícího k logice a ve vyšším slova smyslu k hudbě
  • je nejtvrději odmítána pudovými personifikacemi
  • citové personifikace (nejčastěji bratr, sestra) nebo symboly sjednocení (nejčastěji děti) a matematika: pokud se snovou matematikou mají problémy, pak snící prožívá v citech sestupnou tendenci (míří k pudové rovině); naopak jejich zájem o matematiku vyjadřuje vzestup citového prožívání směrem k duchovní rovině
  • vyšší matematika: symbolizuje logické chápání nadsmyslového světa, je to schopnost obsáhnout a vnitřně pochopit změněné stavy vědomí (například samádhi), proto je intuitivní branou z citové do duchovní roviny
  • snová matematika často hledá odpovědi k vyjádření nekonečna, aby následně vedla snícího k pochopení nepřetržitého vznikání a role člověka v tomto kosmickém systému (nepřetržitý koloběh zrozování)
  • v určitých fázích duchovního vývoje může být snová matematika nástrojem, pomocí něhož překročíme realitu hmotného světa i fantasknost světa snového, abychom za hranicemi představ objevili podstatu všeho jsoucího
  • logika (nejen v matematice): každý člověk, který se začne zabývat sny, brzy pozná, že logika v nevědomí často bloudí a není schopna najít adekvátní odpověď na všetečné otázky, proto je dobré, když se člověk ve snech vzdává logických závěrů a raději používá intuici (viz intuice); o vzájemném vztahu logiky a intuice viz archetyp Moudrý stařec
  • také viz geometrie