Snář sebepoznání

Mávat

  • na pozdrav: symbolizuje schopnost řešit problémy a citové vztahy zejména v rodinném prostředí, přičemž případná odpověď či reakce na mávání vystihuje charakter vzájemného působení
  • mávat dětem, děti mávají snícímu: velice kladný sen, který vystihuje vztah snícího k sjednocování složek vlastní bytosti a zpětně vztah sjednocovacího procesu vůči snícímu; další podrobnosti viz dítě
  • rukou (ve smyslu rezignovat): je dobré rezignovat nad případným ziskem, nad potenciálními partnerskými vztahy, vzdávat se hmotných lákadel světa, ale je negativní mávat rukou nad morálním a citovým úpadkem
  • mávání rukama (divoká gestikulace): snící dává někomu ve svém okolí málo prostoru k vyjádření vlastního názoru
  • spontánní mávání i odpověď: vystihuje vřelý vzájemný vztah
  • někomu bez odpovědi, vidět marné mávání, jehož si nikdo nevšímá: vztahy snícího se nebudou vyvíjet podle představ, možná citová zklamání