Snář sebepoznání

Měsíc

 • Luna je vládkyně citové animy, vyjadřuje aktivní ženský princip (platí pro muže i ženy)
 • je průvodcem archetypu Self
 • za mraky: dočasně ztížený přístup k ženské složce duše
 • stojící na nebi stále na stejném místě: zastavený proces chápání citové animy může být důsledkem přespříliš vyzdvižené ženskosti a následné nerovnováhy mezi mužskou a ženskou složkou duše
 • v úplňku: symbolizuje plné působení světlé pozitivní části ženské složky duše a někdy i ukončení určitého období, určité práce (většinou na vnitřním poli sebezdokonalování)
 • v novu: symbolizuje plné působení temné negativní části ženské složky duše
 • v úplňku nebo v novu: zesiluje intuitivní chápání nadsvětských zkušeností
 • první a poslední čtvrt: vyrovnané vzájemné působení temné negativní a světlé pozitivní části ženské složky duše
 • krajina zalitá měsíčním svitem: pudová podstata země a všeho z ní vycházejícího je prosvětlena city ženské přirozenosti
 • meteor padající z míst, odkud svítí měsíc: z pochopení citové animy vychází štěstí a požehnání pro citový a duchovní život, ovšem tento obraz je zlým znamením pro život materialistický, v němž většinou značí ztrátu a finanční problémy
 • v nepřirozeném pohybu (nejčastěji extrémně rychlý pohyb): překotný vývoj v chápání mužského a ženského prvku směřujících k jednotě vyvolává v nevědomí (a tím pádem i ve snech) fenomény spojené s nepřirozeným pohybem měsíce (citová anima) nebo slunce (citový animus)
 • odvrácená část: tajemná a těžko poznatelná část citové animy
 • pozorovatelné změny na povrchu Měsíce: dramatický vývoj chápání ženské citové složky (citová anima)
 • geologicky aktivní Měsíc: dokončování proměn pudů v city a přestavba citové roviny; významný počin na směřování do oblastí Ducha
 • přiletět na Měsíc: bez hlubokého pochopení principu citové animy nelze dosáhnout měsíčního povrchu
 • boje na Měsíci: snaha o nadvládu či o prosazení se v souboji mužské a ženské citové složky (více o tomto v archetypu Anima – Animus)
 • být na Měsíci ve skafandru: snící musí najít cestu k plnému pochopení principu citové animy, aby mohl bez pozemských zásob vzduchu volně dýchat měsíční citovou atmosféru, která samozřejmě nemá nic společného s hmotným světem a vakuem na měsíčním povrchu
 • sledovat Zemi z povrchu Měsíce: pohled z citové roviny (Měsíc) na pudovou rovinu (Země)
 • výzkum Měsíce: snící se aktivně pokouší odhalit taje citové animy a jejího vlivu na svůj život
 • továrna na Měsíci: rozvíjející se vztahy a náplň mysli citové roviny
 • s živoucí přírodou: snící významně prohloubil vztah k citové animě, proto je schopen na dosud mrtvém měsíčním povrchu probudit život
 • náš měsíc: je při prvních fázích duchovního vývoje považován za citovou animu, na povrchu Měsíce probíhají boje pudových a citových složek
 • druhý měsíc (nejčastěji rudý nebo s odstíny červené): je symbolem střetu citových a duchovních složek, přičemž barva měsíce vypovídá o povaze přeměňovaných citů
 • třetí měsíc: je střetem duchovních složek a blížícího se světla poznání (toho, co stojí za duchovním a za všemi protiklady)
 • tři měsíce v jediném obraze: ukazují se člověku, který chce sladit všechny složky své bytosti v jednolitý celek; náš skutečný měsíc symbolizuje city a pudy naplněnou ženskou část duše, druhý měsíc představuje duchovními myšlenkami a city naplněnou ženskou část duše a třetí měsíc je přechodem z duchovního chápání k definitivnímu poznání
 • kromě vnitřních procesů lidské psýché může ukazovat i předpokládaný planetární vývoj v dramatických vizích; více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti
 • led na Měsíci: duchovní prvky pronikají na citovou rovinu
 • vidět hvězdné nebe bez měsíce i bez slunce: významný sen, který ukazuje dosaženou jednotu (není to trvalý stav) mužského a ženského prvku (není zde citová anima ani citový animus); taková obloha často otevírá mimosmyslové vnímání
 • stříbrný měsíc (citová anima) a zlaté slunce (citový animus) ve spojení: sjednocování protikladů a častý obraz alchymistických zasvěcenců
 • podle alchymie má svého „pozemského zástupce“ – je jím rtuť (podobně je síra zástupcem Slunce): oba prvky stejně jako obě nebeská tělesa jsou protiklady mužského a ženského principu (více v archetypu Alchymista)
 • zatmění měsíce: snící má jedinečnou příležitost poznat vzácný psychický stav, v němž plné působení světlé pozitivní části ženské složky duše (měsíc v úplňku) je v krátké chvíli nahrazeno plným působením temné negativní části ženské složky duše (Zemí zastíněné světlo), po skončení zatmění zase návratem pozitivní části ženské složky duše (měsíc v úplňku)
 • pohlcení měsíce a slunce v jediném obrazu: konečné sjednocení protikladů