Snář sebepoznání

Mimozemšťan

 • mimozemský vetřelec (na vesmírné lodi či na cizí planetě): symbolizuje strážce prahu (Máro*3), který je personifikací nevhodných morálních vlastností – stínem (viz archetyp Stín); tento obraz je důsledkem rychlého průniku do duchovních oblastí (vesmír) bez potřebného duševního očištění, což je příčinou vynořivší se stinné stránky snícího v podobě nebezpečného mimozemského vetřelce; ochranou proti takovým obrazům je přesně podle duchovních nauk asimilovat zlo vlastní psýché již od počátku duchovní cesty; další viz vetřelec
 • dítě mimozemské civilizace: symbolizuje duchovní rovinu; při prvním styku s takovým dítětem většinou dochází k bolestivému střetu a teprve později lze k mimozemskému dítěti nalézt přátelský vztah (více v archetypu UFO iniciační obřady)
 • mimozemská žena: duchovní anima
 • mimozemšťan: duchovní animus
 • mimozemská loď: viz vesmírná loď, vesmírný koráb
 • strach člověka z mimozemšťanů: pramení z nevědomosti lidského stavu (pudového a citového), který si nedokáže představit duchovní, proto jej někdy strach vyprovokuje k útoku proti vyššímu – duchovnímu
 • únos mimozemšťany, přistání mimozemšťanů: duchovní vědomí snícího (mimozemšťané) versus jeho pudy a city; tento obraz ve snech je tak závažný, že by si každý člověk, kterému se podobné obrazy ve snech objeví, měl neprodleně přečíst archetyp UFO iniciační obřady
 • hlava mimozemšťana: pokud snící vidí podrobnosti či dokonce její anatomický obraz, pak symbolizuje asimilaci vyšším principem, ale pokud snící útočí, pak se z nevědomosti brání veskrze kladnému procesu (více v archetypu UFO iniciační obřady)
 • duchovní vědomí mimozemšťana je zabíjené sexuálními symboly (například houbami): obraz ukazuje, že sexuální myšlenky bez milosti ničí duchovní náplň mysli
 • hra mimozemšťanů: je velice prospěšné, pokud se snící takovou hru učí, ještě prospěšnější je, pokud ji ovládá, neboť tím potvrzuje duchovní náplň svého vědomí
 • rozumět jazyku mimozemšťanů: snící pochopil symbolické aspekty duchovní roviny (více o tomto tématu v archetypu UFO iniciační obřady)
 • odebírající snícímu krev: duchovní aspekt umenšuje moc ega