Snář sebepoznání

Mince

 • člověk s mincemi či jinými kulatými a kruhovými předměty představuje citovou rovinu (citový animus nebo citová anima) a symbolizuje touhu snícího po celistvosti
 • počítat: dobrý výdělek, ale zároveň ztráta na citové a duchovní rovině
 • počítat při vydávání mincí: dobrý výdělek a dokonce beze ztrát na citové a duchovní rovině
 • haléř: viz haléř
 • nekulaté (mnohohranné, čtvercové, obdélníkové): vyjadřují zkreslené představy procesu sjednocování protikladů, zkreslené pojmy štěstí a cesty k jeho dosažení; scény s takovými mincemi většinou končí v neradostných obrazech a v citových rozepřích
 • cizí mince: méně pochopitelný aspekt sjednocovacího procesu; pro další zdárný vývoj je dobré, když se takových mincí snící již v samotném snu zbaví a zaplatí jimi
 • mince v kapse: kladné pro budoucnost, neboť kruhový tvar mincí symbolizuje touhu snícího po celistvosti; na počátku procesu sebezdokonalování snící mince do svých kapes vkládá, ale v pozdějších fázích duchovního vývoje mince z kapes v drtivé většině vydává
 • mince u lidské kostry nebo u mrtvoly: významný odkaz minulosti, která se vztahuje mrtvému, bude mít blahodárný vliv na citový a duchovní život snícího
 • vydávat, platit, nepřijímat či odmítat mince: aktivní přístup snícího na poli sebezdokonalování
 • dostávat: finanční ztráta a navíc i citové problémy; takové sny jsou v drtivé většině naplněné egoismem snícího a málokdy končí v pozitivních a příjemných obrazech
 • snící muž dává mince ženě nebo snící žena dává mince mužovi: pokud se ve stejném snovém obraze objeví erotika a sex, pak je to symbol prodejné lásky a sexuálního chtění, pokud se takové obrazy ve snu neobjeví, pak mince patří hluboké citové úrovni a představují symbol mandaly, symbol jednoty a celistvosti; muž tak posiluje svoji citovou animu a žena svého citového anima, aby v budoucnosti mohlo dojít k sjednocení těchto protikladných složek lidské psýché
 • s netradiční hodnotou: kromě symbolu mince vstupuje do výkladu ještě její hodnota (viz číslo)
 • u rozměrově velkých mincí je velice důležitý průměr mince, neboť právě toto číslo se stává ústředním motivem pro další život snícího (viz číslo)
 • najít a vzápětí vrátit nebo darovat: nenápadný, ale velice významný sen, jenž zejména u lidí, kteří vědomě kráčí cestou sebezdokonalování, vyjadřuje vnitřní touhu po jednotě, klidu a míru v duši; tento obraz mnohdy tvoří předěl mezi pokusem o duchovní cestu a samotnou duchovní cestou
 • razič mincí: symbolizuje aktivní snahu snícího posílit citovou část sebe samého a touhu po celistvosti
 • duhová: předzvěst bytostné proměny snícího (většinou do jednoho roku)
 • proměna mince v kříž: pochopením symbolu kruhu se snící vzdává světa ve prospěch duchovního života
 • proměna mince v bytost či předmět: symbolizuje bytostný stav snícího, je duchovním vrcholem symbolu mince (více o tomto v archetypu Self)