Snář sebepoznání

Mokrý, mokrá, mokré

  • voda může proměnit i pudový symbol v citovou naději; například mokrý koberec představuje citovou náplň mysli a podle předmětů či nečistot na koberci můžeme usuzovat, co nám k čisté citové náplni ještě chybí
  • být mokrý, vidět mokré lidi: zvyšující se podíl citů v bytostném prožívání snícího
  • od deště, zmoknout: viz déšť
  • mokrá cesta: city skrápěný život, jemuž nesvědčí rychlý postup, neboť díky němu lze snadněji uklouznout
  • mokrá postel: city vstupují do pudových vzorců jednání
  • mokrý polštář: vyjadřuje nevhodně směřované city
  • mokré předměty: city zkvalitňují pudové a někdy i jiné citové symboly
  • mokrý sníh, led: city degradují duchovní symboly