Snář sebepoznání

Mršina, mrtvá zvířata

 • zvířecí mršina: velice kladný sen vyjadřuje konec některé ze závislostí;
 • obživnuvší mršiny: umrtvené sklony povstávají k novému životu a budou snícímu podstatně nebezpečnější
 • mrtvá krysa (ale snící ji nezabil!): umrtvené vnitřní popudy, které snícího hnaly do sexuálních vztahů
 • mrtvá kuřata (nikoliv přičiněním snícího): kladný sen, neboť tímto obrazem je ukončena životnost symbolu v podvědomí, pak záleží jen na snícím, zda se bude jednat o stav trvalý, nebo přechodný
 • mrtvý medvěd: pokud snící není strůjcem jeho smrti, pak je to velice kladný sen, neboť nevědomí v jediném obrazu zhodnotilo vítězství snícího nad jedním z nejsilnějších pudových symbolů, ovšem i po takovém vítězství musí dojít ke konečné asimilaci živoucího symbolu, která značí konečné a dokonalé vědomé ovládnutí pudového symbolu
 • mrtvé myši: velice kladné, neboť snící se zbavil primitivních pudů a nutkání k sexuálním činům; mrtvé sexuální pohnutky jsou nahrazeny vyššími symboly (většinou citovými, ale někdy i pudovými)
 • mrtvá opice: umrtvená nejnižší zvířecí podstata člověka
 • mrtvý pes: umrtvené pudy a pudová přání
 • hromada psích mršin (často v tratolišti krve): slavné vítězství nad pudovou stránkou vlastní osobnosti; takový obraz bývá po několika měsících doplněn obrazem absolutní psí oddanosti a vzápětí i proměnou symbolu psa
 • vidět mrtvého hada (ale nezabít jej): je na rozdíl od zabití hada pozitivním symbolem, neboť ukazuje důsledek vnitřního boje s pudovou částí a přímo se nedotýká životní energie; mrtvé hadí tělo (třeba i rozsekané) je dokladem překonání závislosti na sexuálním chtění, přičemž závislost byla tak silná, jak velký byl had ve snu (když je sexualita malá, pak člověk nemá touhu ji potlačovat či zpracovávat, teprve po uvědomění si této závislosti a snaze ji ovládnout dojde k vnitřnímu nárůstu sexuality); další podrobnosti viz had
 • mrtvá prasnice: narušený běh rodinného života
 • mrtvá kráva: vážné narušení rodinných vazeb, předzvěst neštěstí
 • mrtvý kůň: může být špatným znamením, pokud se jedná o strastiplnou cestu z pudů k citům, nebo naopak kladným znamením, pokud se jedná o výstup na duchovní rovinu, kde již pudová a citová symbolika ztrácí smysl
 • spousta mrtvých krokodýlů: protože již nejsou potřební k vynášení obsahů podvědomé mysli, nevědomí ukončuje jejich snový život
 • mrtvý velbloud: může být špatným znamením, pokud se jedná o strastiplnou cestu z pudů k citům, nebo naopak kladným znamením, pokud se jedná o výstup na duchovní rovinu, kde již pudová a citová symbolika ztrácí smysl
 • mrtvý pták: (nikoliv přičiněním snícího): kladný sen, neboť tímto obrazem je ukončena životnost sexuálního symbolu v podvědomí, pak záleží jen na snícím, zda se bude jednat o stav trvalý nebo přechodný
 • jiná mrtvá zvířata: většinou vyjadřují umrtvené živočišné sklony nebo při následné proměně či opětovném výskytu stejného živého tvora mohou vyjadřovat transformaci symbolu; podrobnosti viz jednotlivá zvířata
 • pitva zvířete (viděná i prožitá): symbolizuje snahu snícího poznat podstatu pudů a zvířecích instinktů v sobě samém
 • utonulá zvířata: vzedmutí citů zahubilo a posléze vyplavilo některé pudové symboly (podle utonulých zvířat)
 • mrtvá ryba: oslabuje duchovní ambice snícího a většinou symbolizuje pád snícího na pudovou rovinu
 • mrtvý jelen: je na rozdíl od valné většiny mrtvých zvířat negativním obrazem, neboť v nevědomí symbolizuje Krista; smrt jelena je násilné přerušení procesu sebezdokonalování; další podrobnosti viz jelen
 • mít moc proměňovat mrtvá zvířata v živá: když se snící navrátí z duchovní roviny zpět na citovou a pudovou rovinu, může ovlivňovat život mnoha pudových personifikací, ale tento scénář platí pouze tehdy, když se obživlá zvířata chovají ke snícímu láskyplně a zcela oddaně