Snář sebepoznání

Obchod, obchodní dům

  • obchody, v nichž člověk nakupuje, uspokojují touhu snícího po scházejících symbolech a díky svým takřka neomezeným možnostem vtahují člověka do hmotného světa
  • přebytek masa v obchodech: značí stoupání sexuální energie bez kontroly vědomí
  • nedostatek masa v obchodech: značí nedostatek sexuální energie
  • obchod v nemocnici: každé obchodování v nemocnici je degradací citové části psýché
  • výměnný obchod: snící uspokojuje touhu po scházejících symbolech a zbavuje se přebytečných symbolů, po nichž netouží (pokud si jich část nechává) nebo se jich chce trvale zbavit (pokud je směňuje všechny); tento obraz, podobně jako každý jiný obchod, vtahuje člověka do hmotného světa
  • stažená roleta obchodu: pokud je snící uvnitř, pak mu vlastní morální úroveň brání spatřit obrazy citové a duchovní roviny, pokud je venku, pak ho nevědomí odděluje od škodlivých pudových symbolů a obrazů uvnitř obchodu
  • plánování obchodů: nespokojenost se sebou samým, psychická nevyrovnanost a citový deficit
  • další podrobnosti viz kupovat