Snář sebepoznání

Obličej

 • malovat si, krášlit se (sám, ale i vidět druhé): viz líčení, líčidlo, líčit
 • umývat si: viz mýt
 • zahalený, zakrytý: nepoznaná stránka vlastní psýché (mužům se ve snech často zjevuje neznámá ženská část mysli – anima – v podobě zahalené ženy, ženám se zjevuje neznámá mužská část mysli – animus – v podobě zahaleného muže)
 • rudý: mají nejčastěji nositelé zla či ďábelské personifikace
 • červený: symbolizuje city a emoce, vztek, sexuální závislost
 • modrý: zdůrazňuje roli animy ve snech muže a nutnost pochopení vlastní ženské stránky; stejně může nevědomí modrým mužským obličejem radit ženě, aby nevyvyšovala svou mužskou stránku a povýšila zanedbanou ženskou složku duše
 • zelený: symbolizuje duchovní probouzení za sílící indiference k světským záležitostem; zelený obličej na sebe ve snech lidí berou duchovní personifikace, které popisují některé mytologie (například řecká bohyně Chloé)
 • proměna barev obličeje: většinou se týká procesu sjednocování protikladů a objevování citové roviny, změny barev mohou o procesu napovědět více (viz barva); častý obraz archetypu Anima – Animus
 • maska na obličeji: viz maska
 • znetvořený, zdeformovaný: nejčastěji se jedná o pohled snícího z citové roviny prožívání na pudové personifikace, které se mu pro nedostatek soucitu, jež přichází až na duchovní rovině, jeví značně odpudivé; méně často se jedná o pohled snícího z pudové roviny prožívání na duchovní rovinu, jejíž smysl ještě nechápe, a proto jsou obličeje duchovních personifikací (nejčastěji mimozemšťanů) zdeformované a znetvořené
 • krásný, úchvatný: nejčastěji vyjadřuje personifikaci citové roviny při podvědomém pokusu snícího opustit pudovou rovinu prožívání a vystoupit na citovou rovinu; méně často představuje personifikaci duchovní roviny při podvědomém pokusu snícího opustit citovou rovinu prožívání a vystoupit na duchovní rovinu
 • krvácející: viz krev
 • na jedné hlavě jsou dva obličeje a hledí na opačné strany: jeden ze zlomových snů v životě symbolizuje mytologické zobrazení protikladů*91