Snář sebepoznání

Ocel

  • u ocelových předmětů je proti předmětům z jiných materiálů zdůrazněna pevnost, tvrdost, stabilita
  • ocelové dveře: významný životní předěl; výklad ostatních symbolů kolem ocelových dveří dá rozpoznat, od čeho se snící distancoval a k čemu směřuje
  • další podrobnosti viz kov