Snář sebepoznání

Odhalení

  • často provází sny některých archetypů (zejména archetypy Hrdina, Bazální perinatální matrice, UFO iniciační obřady, Anima – Animus, Pozornost a Stín)
  • těla: viz nahota, nahý
  • protistátní činnosti, odboje: viz odboj
  • pasti, lsti, léčky: viz léčka
  • protivníka: v podobných obrazech snící vystupuje v roli hrdiny a střetává se s personifikacemi archetypu Stín
  • snícího v uzavřených místnostech, v kanálech, ve štolách, v šachtách, ve stokách, ve výtazích, ve vodě: velice častý obraz archetypu Bazální perinatální matrice; takový sen se snaží snícího provést složitým procesem podvědomých vzpomínek na předporodní a porodní zážitky, které formují vědomí každého člověka; teprve po zvládnutí emočních tlaků těchto zážitků může nerušeně pokračovat proces sebepoznávání
  • nepřítelem v boji či odhalení nepřátel: viz nepřátelství
  • protivníkem: je potřebné pro další vývoj, neboť skrývání oddalovalo řešení konfliktu; odhalení často přináší střet snícího s vyšší rovinou vědomí (například v zážitcích s nepřátelskými mimozemšťany)
  • snícího při zradě, podvodu, spiknutí: tyto sny učí snícího bez vytáček, dobrovolně a pokorně přiznat vinu, přijmout trest, a tím se zbavit emočních tlaků negativních skutků, jichž se snící, třeba v jiné formě, dopustil; podobné sny jsou obvyklé u lidí, kteří jen neradi a většinou pod tlakem přiznávají svou vinu a kteří se vyhýbají zaslouženému trestu; může se týkat i minulých životů – viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti
  • snící odhalí zradu, spiknutí, podvod či komplot: snící je připraven střetnout se s odhalenou skutečností, ať už je to obávaná personifikace archetypu Stín (od drobných zločinců až po samotného ďábla) nebo nebezpečné mimozemské bytosti, a zdárně konflikt, jež je odrazem stavu vlastní psýché, bez zášti, s pochopením a soucitem vyřešit