Snář sebepoznání

Ohrada

  • jako překážka na cestě: brzy se objeví nesnáze v životě, pokud ohradu snící úspěšně překoná, pak sen značí velice rychlý postup a příslib dobrého výsledku
  • dřevěná se zvěří uvnitř: jakákoliv dřevěná ohrada nemá moc ubránit snícího před pudovou složkou, neboť je přírodního charakteru, a tudíž součástí přírodních živlů, ke kterým pudy svou povahou také patří, proto taková ohrada jako princip určité vnitřní sebekontroly je pouze malou ochranou snícího před pudy (zvířata v ohradě)
  • drátěná: je třeba rozlišit, zda se jedná o překážku, kterou se snící vědomě odděluje od něčeho nepříjemného, nebo zda se jedná o překážku bránící snícímu postupu vpřed, avšak každá drátěná překážka má vždy emoční podstatu
  • kamenná: je buď ochranou, když snícího odděluje od něčeho nebezpečného, nebo překážkou, když snícímu stojí v cestě nebo mu brání v pohybu
  • elektrická (elektrický ohradník): symbolizuje emoční překážky, jež brání citovému či duchovnímu vývoji, po nepříjemném emočním výboji zasažení lidé degradují své prožívání na pudovou rovinu
  • lidé uzavření v ohradách (například koncentrační tábory): velice častý obraz druhé fáze archetypu Bazální perinatální matrice, která má určité zákonitosti vývoje; nejprve snící prožívá roli trpícího, posléze se stane méně trpícím účastníkem celého obrazu, až nakonec z polohy nestranného svědka rozpoznává podstatu vnitřních problému a současně kořenů existenciální filozofie*93
  • pro citové či dokonce duchovní personifikace nejsou žádné ohrady překážkou
  • každá ohrada je pouhým výplodem mysli, vyprázdněním mysli lze jakoukoliv překážku (včetně ohrad) bez problémů odstranit; více o tomto tématu v archetypu Pozornost