Snář sebepoznání

Akvárium

  • na symbolu akvária lze snadno vypozorovat snahu člověka o sebezdokonalování; při dobrém postupu se ve snových obrazech kdysi prázdné či poloprázdné akvárium začne naplňovat rybičkami a čistit, aby poté snící člověk rybičky zachraňoval a pomáhal jim; velké množství rybiček je posléze doplňováno obrazy líhnutí nové generace a obojživelníky (krokodýl, žába a podobně), což dokladuje budoucí možnost proměny snícího
  • bez rybiček a vodních živočichů: prázdnota a beznaděj života
  • plné rybiček a vodních živočichů: naděje a možnost vzestupu
  • plavat v něm: kruté omezení v následném období
  • mořské: pokud je velké, znamená významný průnik do neznámých oblastí nevědomí, pokud je malé, pak nese význam běžného akvária
  • čistit: velice významná práce na vlastním sebezdokonalování, práce na odstranění vlády ega