Snář sebepoznání

Ostrov

  • uprostřed vod i vše na něm: nejčastěji symbolizuje pudovou náplň snícího, která je izolovaná převážně citovou náplní mysli; spolu s prostředím a obyvateli ostrov vyjadřuje ústřední motiv, s nímž se snící musí v následném období střetnout
  • bloudit po moři, jeho ostrovech a nemoci najít cestu domů: snící uvízl ve vlastních citech a na ostrovech se bude setkávat s pudovými obsahy vlastní psýché (podobnost s mytologickými příběhy řeckého hrdiny Odyssea není náhodná); více o podobnosti mytologie a duchovních prožitků v archetypu Hrdina
  • s přemnoženými zvířaty: snící může očekávat zvýšený tlak pudů na citové či duchovní prožívání
  • vynořivší se z moře: výzva nevědomí ke zpracování dalších pudových obsahů
  • jakmile snící na ostrově zvládne velice rychle asimilaci pudových obsahů mysli, dostane se k nádherným extatickým prožitkům vyvěrajícím z hlubin psýché; pokud asimilace probíhá pomaleji, musí se snící probíjet k extatickým zážitkům přes obrazy ostrovních bojů, katastrof, vylidněných ostrovů a opětovného osidlování
  • tropický: předobraz rajského ostrova
  • rajský: pokud jsou na ostrově přítomny i jiné duchovní symboly, pak se snící nachází na duchovním místě, jež je obklopené city, na duchovním místě, které se díky úsilí snícího vynořilo z vod nevědomí; bez dalších duchovních symbolů se jedná o podvědomou touhu snícího obývat duchovní svět klidu a míru
  • plovoucí: jeho podstata je duchovní, neboť je schopen pohybovat se nad city