Snář sebepoznání

Otvírat

  • obsahy otvírajících se symbolů umožňují dosud uzavřeným předmětům či stavům vstoupit do vědomí snícího; v člověku se tak otvírá „okno“ do duše a tímto oknem má obrovskou naději spatřit věci a prožitky skryté dennímu prožívání
  • dopis: viz dopis
  • knihu: otevřené možnosti do budoucnosti (obsah otvírané knihy napoví více)
  • láhev: viz láhev
  • víko kanálu (otvírající se jen při zvláštní příležitosti či jednou za dlouhé období): odpovídá zcela jednoznačně funkci děložního hrdla při samotném porodu; více o tomto v archetypu Bazální perinatální matrice
  • okno: snící se otevírá vnějšímu světu, jiným názorům a třeba vstřebává závan čerstvého vzduchu (duchovní náhled na svět); v některých snech mohou otevřeným oknem do vnitřního života snícího vnikat světské prvky (například zloděj) a narušovat klid a mír v duši, ale to jen za tím účelem, aby se snící s touto nevítanou návštěvou nenásilně a soucitně vypořádal
  • vrata, bránu či dveře: nejčastěji se jedná o zážitek jedné části porodu (viz archetyp Bazální perinatální matrice) a méně často, zejména jsou-li otvírané symboly dvoukřídlé, vyjadřuje dualitu, jejíž pochopení může snícího přenést do prožitku*73 jednoty; současně obraz potvrzuje, že snící pochopil nějakou část vlastní nepoznané mysli
  • dveře nebo skálu vyslovením jména: nevědomí umožňuje snícímu vstup do jinak nepřístupných objektů či oblastí; je velice kladné, pokud je to jméno snícího, neboť tím je potvrzena způsobilost navštěvovat tajemná zákoutí vlastní psýché (podobnost s pohádkovou větou: „Sezame, otevři se.“ není náhodná)