Snář sebepoznání

Ovce

 • vidět: znamená možnost zisku, ale současně vyjadřuje tupou podřízenost, která je charakterizovaná bezvýhradnou poslušností a oddaností (ovce poslouchá baču – pasáka – či se podřizuje samčímu fenoménu berana), proto se nelíbí citovým personifikacím
 • pastva ovcí: rozmnožení majetku
 • stříhat jim vlnu: zisk, větší výdělek
 • napůl ostříhaná ovce (nedokončená práce): předvídá nezdar v nějaké záležitosti či finanční ztrátu
 • skopové maso: viz maso
 • stádo ovcí: pokud je vedené, pak se jedná o vztah mezi řídící myslí (bača jako vědomá mysl či beran jako podvědomá mysl) a podřízenými bytostnými složkami (ovce jako podvědomá chtění a závislosti); v určitém aspektu může stádo vyjadřovat rodinný princip, který má moc narušovat egoistický náhled snícího
 • ve stejném obraze s kozlem podobně jako ovce s vlkem: dobro versus zlo
 • vlk souložící s jehnětem: ukázka násilnické stránky vlka upozorňuje na podobné vlastnosti (touha znásilňovat či touha po znásilnění) v podvědomí snícího
 • slyšet ovčí zvonce: štěstí a předzvěst příjemného období
 • horská nebo pasoucí se v horách: zisk v citové oblasti na úkor pudového prožívání
 • proměna kozy v ovci či začlenění koz do stáda ovcí: symbol rodinného života a obětavosti ve prospěch svých potomků, ve prospěch rodiny (koza) je nahrazován kolektivním uvažováním ve prospěch vyšších celků (oblast, město, národ)
 • může být stejně jako jehně či velikonoční beránek symbolem obětování (podrobnosti viz obětovat, oběť)