Snář sebepoznání

Ovocný sad

  • nejčastěji má majetkový význam (zisk) nebo řeší otázky sexuálně laděných vztahů
  • pobývat v cizím sadu: obraz charakterizuje vztah snícího k otázkám nevěry; například: pokud si zde ovoce utrhne, pak mu partnerská nevěra nečiní žádné potíže
  • některé ovocné stromy s ovocem v koruně symbolizují nebezpečné emoční vztahy a uzurpující lásku (fík), jiné příslib milostného zážitku (oliva)
  • být vlastníkem: nepřeberné možnosti vlastního vývoje a navazování nových sexuálně motivovaných vztahů