Snář sebepoznání

Celibát

  • je zcela ojedinělým snovým symbolem pro lidi, kteří v celibátu nežijí
  • je důležité, aby celibát, přestože je snový, byl radostí (spásná askeze), jakmile se celibát stane strastí a utrpením, pak se z nitra snícího začnou vynořovat defektní obrazy a úchylky, což je cestou k pudovému prožívání, cestou vzdalující se od citových povznesení a duchovních zážitků
  • správně prováděný celibát očišťuje vědomí člověka a umožňuje poznávání sebe samého na úrovni emocí; později, po překonání mnoha pokušení (emocionálních podnětů, které vedou k sexuálním skutkům), by měl celibát vyústit k trvalému osvobození se od pudových i emočních podnětů
  • více o tomto tématu v kapitole Celibát a spásná askeze v knize Tajemství řádu nevědomí