Snář sebepoznání

Cvičení

  • tělesné: přestože se odehrává ve snu, váže se k tělu snícího a jeho vnitřní touze po krásnějších tvarech, proto cvičení občas přechází do sexuality nebo naopak sex přechází v cvičení
  • kulturistické: viz kulturistika
  • a výcvik zvířat: představuje možnost či schopnost ovládnout tu část svého pudového já, která se váže k cvičenému zvířeti (viz jednotlivý druh zvířete nebo viz zvíře)
  • vycvičené zvíře: snící ovládl pudový symbol, který se vztahuje k příslušnému zvířeti, a vnutil mu poslušnost a řád, což mu umožnilo nerušený rozvoj v citové rovině
  • bojových umění: viz boj, bojiště, bojovat, pokud se nejedná o mentální cvičení
  • cvičit stoj na hlavě nebo provádět podobná cvičení: do nižších čaker*28 se pomalu vpouští světlo vědomí
  • mentální a duchovní: objevuje se ve snech, pokud se snící věnuje v denním vědomí meditacím a duchovním cvičením, pak získané návyky postupem času (po 3 – 4 letech) přecházejí i do snění; ve snech pak lze provádět mentální a duchovní cvičení s několikanásobnými účinky oproti cvičení v denním vědomí (podle tibetských pramenů je praktikování duchovních cvičení ve snu devětkrát účinnější, než stejná praxe v denním vědomí); při duchovním cvičení prováděném ve snu lze podstatně jasněji rozpoznat, jak sebemenší sexuální vzrušení anuluje vyšší stavy vědomí
  • vojenské: viz vojenské cvičení