Snář sebepoznání

Almužna

  • snoví žebráci mají za úkol přivést snícího k soucitu, toleranci a k snaze pomáhat bližním
  • brát almužnu: ponížení; snící by se měl nad sebou zamyslet a rázně přehodnotit žebříček hodnot, pro něž žije; je třeba zamyslet se nad mocí, kterou nastolily peníze ve vašem životě
  • odmítnout: zdravá hrdost nastartuje přehodnocení žebříčku hodnot
  • dávat s povýšeneckým přehlížením: brzké životní zkušenosti srazí vaši pýchu
  • dávat se soucitem: štěstí a radost