Snář sebepoznání

Úklid

 • snaha uklidit nepořádek je synonymem očištění vlastního nitra od negativních vlastností a různých závislostí (vztahuje se k očištění osobnosti a ega – viz archetyp Persona – a k individualitě – viz archetyp Individualita)
 • žena či muž provádějící úklid: představují citovou rovinu lidské duše a pomáhají snícímu odstraňovat morální nečistoty mytologicky zvané „Augiášův chlév“
 • nadřízený kontrolující úklid a pořádek: vědomá vnitřní touha po čistotě vlastního nitra, po klidu a míru v duši
 • hadr na vytírání a úklid: snaha o úklid pomáhá snícímu odstraňovat morální nečistoty a často povyšuje prožitek na citovou rovinu
 • luxem, vysavačem: viz lux, luxování
 • koštětem: viz koště
 • na stole, pod stolem či uvnitř stolu (v šuplíku, v přihrádce): viz stůl
 • kanceláře: snící odstraňuje morální nečistoty a někdy povyšuje prožitek snu na citovou rovinu
 • v hospodě: představuje v uklízející osobě pomoc citové roviny v chápání a posléze i v odstraňování pudových závislostí
 • v ložnici: posouvá budoucí prožitky blíže k citové rovině; mentální úklid ve vlastním životě
 • kuchyně, spižírny: protože jsou tyto místnosti v domě na nejnižší – pudové rovině, úklid směřuje prožitky na citovou rovinu
 • úklid na chalupě: snaha snícího očistit mysl od závadných myšlenek
 • stodoly: viz stodola
 • chléva: viz chlév, chlívek
 • chodby: postupné dokončování procesu poznávání archetypu Bazální perinatální matrice
 • tribuny: představuje snahu snícího o napravení vlastního egoistického jednání
 • parku: snaha snícího očistit se v očích druhých lidí (vztahuje se k osobnosti a egu – viz archetyp Persona) nebo snaha očistit vlastní nitro od různých závislostí (vztahuje se k individualitě – viz archetyp Individualita)
 • lesa: velice kladný obraz, který symbolizuje postupné zpracovávání a likvidaci pudových obsahů mysli
 • listí (hrabat): podvědomá touha shrnout a pochopit všechny viděné obrazy pomíjivosti do vlastního nového světonázoru, jen je třeba hodně opatrnosti, neboť násada hrábí (hrabiště) i dolní část hrábí (hrabice) mají jasný falický a sexuální podtext
 • oblečení a dávat oblečení do skříně: snaha odstranit povrchnost osobnosti a nalézt neegoistický stav, jenž nebude manipulovat s vědomím snícího; tento obraz často doprovázejí symboly sjednocování (například dítě) nebo symboly citové roviny
 • lednice, mrazničky: snící se snaží vyčistit svou mysl od zbytečností a touží eliminovat moc pudových symbolů nad vlastním vědomím (citovým a duchovním)
 • písku: velice kladný obraz, jenž dokumentuje snahu snícího pracovat s pudovými obsahy vlastní psýché
 • polštáře: ukončení jedné z etap vlastního života
 • mrtvoly: tento ponurý obraz vyjadřuje jeden z největších pozitivních posunů v procesu sebezdokonalování
 • balkonu: touha po myšlení osvobozeném od sexuálních obrazů, touha po klidu, vhodný čas pro meditaci
 • cukru: snaha o vymazání sebeuspokojení ze života
 • garáže: velice kladné, neboť snící dává do pořádku své sexuální vztahy
 • odpadního potrubí, drenáží, jímky: mírou znečištění a množstvím nečistot nevědomí snícímu ukazuje objem očistné práce, s nímž se bude muset v blízkém období vypořádat
 • hnoje: jeden z nejpřirozenějších obrazů morálního očišťování; podobnost s Heraklovým vyčištěním Augiášova chléva není náhodná (viz archetyp Hrdina)
 • uklízecí práce: také viz čistit