Snář sebepoznání

Ukradený, ukradená, ukradené

  • boty: pravděpodobná nevěra
  • dřevěné či papírové předměty: postupné, leč velice pomalé opouštění pudové roviny
  • hodiny, hodinky: do partnerského vztahu zasáhne třetí osoba, kvůli níž bude vztah ukončen
  • hrnec či ukradená nádoba: nevěra
  • hůl: rozpad sexuálně orientovaného vztahu nebo (častěji) partnerova (partnerčina) nevěra
  • oblečení: podvědomá snaha vyzdvihnout právě tu část, jež se váže k původnímu majiteli oblečení (například: když majitelem oblečení byl umělec, zloděj se podvědomě snaží povýšit svou osobnost v očích druhých o umělecké ambice)