Snář sebepoznání

Umění

  • provozovat jakékoliv umění (nejčastěji hudební nebo výtvarné) vyjma bojového: takováto činnost vede člověka do citových prožitků a je klíčem k duchovní rovině
  • provozovat bojová umění: boj je pouze vedlejším aspektem, záleží hlavně na schopnosti zvnitřnění, neboť z hlediska nevědomí pouze vnitřní síla dává možnost vítězit
  • skalní (jeskynní kresby): je součástí rituálu a branou k vyšším stavům vědomí, přestože mohou tyto praktiky využívat rituálního sexuálního spojení; mezi jeskynní rituální umění mohou patřit fosfenické formy*17 (více o tomto v archetypu Témata zničení světa)
  • malířské: viz malovat
  • obdiv k umění: cesta k vyjádření vlastních niterných obsahů psýché, cesta k plnějšímu citovému, později i duchovnímu životu
  • obraz uměleckého aktu: hledání obrazu pudové animy (více o tomto tématu v archetypu Anima – Animus) či touha oprostit ženskou stránku duše od vtírající se osobnosti (ega)
  • umělecké vyobrazení ukřižování Ježíše Krista: viz kalvárie
  • nádherný umělecký porcelán: symbolizuje ty nejkrásnější lidské vztahy
  • umělecké znázornění křídel, vidět tvar křídel v jiných předmětech: touha po svobodě a osvobození mysli
  • umělecké dílo: někdy vyjadřuje duši snícího, vlastní já