Snář sebepoznání

Únik

  • z léčky, pasti: viz léčka
  • osoby a předměty bránící v úniku: vztahují se k vlastnostem a závislostem, které snící v denním vědomí bude muset jednou překonat
  • nemožnost úniku z uzavřeného objektu (nejčastěji při současném ohrožení zvenčí): prenatální vzpomínka na druhou fázi porodního procesu, v níž je plod ohrožován zvenčí (porodní stahy) a prozatím nevidí možnost úniku (uzavřené děložní hrdlo); další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice
  • jediná úniková cesta (nejčastěji z uzavřených prostor): alegorické připodobnění porodních kanálů v okamžiku otevření se děložního hrdla; další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice
  • látek, plynů a podobně: viz jednotlivé uniknuvší látky