Snář sebepoznání

Ústava, zákon

  • představuje vztah mezi moudrým nevědomím jako vyslancem Boha a vědomím snícího, proto se kloní spíše k přírodním zákonům či karmickým zákonům*34 než k běžným zákonům lidské společnosti
  • je velice kladné, když je snící ochotný nepsané, leč podvědomě tušené zákony života či ústavu dodržovat, neboť tím se bezproblémově včleňuje do jednoty celku
  • diktátorů či diktátorských režimů: dává snícímu jedinečnou příležitost k práci s vlastním egem; další podrobnosti viz diktátor
  • desatero jako ústav a zákon: viz desatero
  • duchovní člověk snovou ústavu a snové zákony plní zcela automaticky, aniž by mu to činilo jakékoliv potíže či dokonce příkoří