Snář sebepoznání

Domovní dveře

  • klíč od vlastních domovních dveří: umožňuje snícímu vstupovat do světského dění a vzápětí se vracet k niternému prožívání
  • jimi přicházejí až na lehce rozeznatelné výjimky citového charakteru (sestra, bratr, lékař, lékařka, učitel, učitelka, dítě a podobně) rušivé vlivy převážně pudové roviny
  • zavírat zevnitř: snící se distancuje od vnějších vlivů, však tyto vlivy mohou být jak kladné, tak i záporné, proto je dobré rozpoznat, před jakými vlivy se chrání
  • se závěsem: jsou synonymem ženského přirození s panenskou blánou
  • další významy viz dveře