Snář sebepoznání

Dort

  • válcovitý tvar celého dortu, kruhový půdorys či kruhová výseč výřezu představuje jednotu ve sféře hmotných věcí, proto dort neodmyslitelně patří k citové rovině a je odmítán rovinou pudovou
  • kruhová výseč jediného kousku navíc ukazuje, jak vypadá celek (stejně jako hologram*20), tak pomocí jediné výseče lze zrekonstruovat celý dort; někdy může dort představovat mandalu*21
  • házet dorty po lidech: neschopnost pochopit vlastní city a neschopnost opětovat city druhých lidí
  • jíst: touha po citovém životě
  • rozdávat: snící je pevně ukotven na citové rovině a je připraven k postupnému chápání roviny duchovní
  • polárkový: mražené je jedním z principů duchovní roviny, proto například těsně před spojením citových anima – animus se děti nezřízeně cpou polárkovými dorty (více o tomto fenoménu v archetypu Coniunctio)