Snář sebepoznání

Dřeváky

  • sexualita snícího, dřeváky ve snech často nahrazují dřevěné lyže; další podrobnosti viz dřevo