Snář sebepoznání

Žezlo

  • znak moci; další podrobnosti viz klenot
  • královské: znak duchovní moci; symbolizuje moc nad pudovými i citovými personifikacemi, zejména jestliže má snící žezlo v držení