Snář sebepoznání

Žold

  • má prakticky shodný význam jako viz mzda