Snář sebepoznání

Apokalypsa

  • každá apokalypsa má vždy dva rozměry: jeden vnitřní, týkající se duchovního vzestupu, a jeden vnější, týkající se vnějšího světa, a tím i všeho lidstva (více o tomto v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
  • hromadný apokalyptický útěk dobytka představuje zásadní přelom, od této doby bude snící podstatně snadněji pracovat s oslabenými pudy ve formě jednotlivých zvířat či menších stád
  • apokalyptický oheň, apokalyptická bouře: likvidace starého světového názoru (viz archetyp Témata zničení světa) nebo obraz budoucích událostí ve světě (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti)
  • apokalyptický déšť i s následnou potopou: vzedmutí citové složky snícího je tak silné, že se v prožívání posune do duchovní sféry a citová sféra nebude mít pro snícího lákadel, aby v ní přetrval; rychlý přerod v duchovního člověka, který se pak s proměněným vědomím*16 vrací zpět do hmotného světa (takový přerod je zárukou, že snící nebude zlákán citovými prožitky a už vůbec nebude lákán prožitky smyslnými)
  • apokalyptická propast (hlubina): někdy se ve snech může objevit i taková propast, že dno není vidět a její šíře jako by pohlcovala celý svět, nevědomí tak snícímu naznačuje neradostný osud lidstva, které ve svém bezbřehém egoismu ničí planetu Zemi