Snář sebepoznání

Autopilot

  • jakýkoliv autopilot (nejčastěji v letadle) symbolizuje žití „na autopilota“*44, čímž snícího upozorňuje na existenci vědomého žití, kterého lze na duchovní cestě dosáhnout
  • život na autopilota v protikladu ke stavu vnitřního svědka: vnitřní svědek je nejčastěji nastartován meditačním úsilím, v němž meditující změní klasické myšlení „subjekt (tělo, city, mysl) – objekt (materiální svět)“ na myšlení „subjekt (Já) – objekt (tělo, city, mysl)“, aby pozoroval sám sebe, tedy své tělo, city a myšlenky; vnitřní svědek je významným impulzem k uskutečnění vědomého stavu a k opuštění běžného lidského žití „na autopilota“; vnitřní svoboda je charakterizovaná vědomým žitím, vnitřní nesvoboda žitím „na autopilota“; více o tomto zajímavém fenoménu v archetypu Pozornost