Snář sebepoznání

Autorita (vládci, soudci, lékaři, učitelé, velitelé apod.)

  • patří mezi významné vyslance nevědomí a mají za úkol vést snícího po křivolakých uličkách nevědomých procesů k poznání skutečné podstaty a k odhalení pravdy, kterou ve svém srdci nese každý jedinec, přičemž první fáze bytostného vývoje je poznamenaná světskými autoritami, jež se vztahují k běžnému životu (otec, matka, významní sportovci, soudci, politici), aby byli postupně vyměňováni za autority citových personifikací (sourozenci, učitelé, lékaři); jakmile je snící upevněn na citové rovině prožívání, mohou přijít autority duchovního charakteru (moudrý stařec, andělské bytosti a Bůh)
  • objevují se ve snech převážně ve spojitosti se vztahy dítě – otec, dítě – matka (viz archetyp Otec – Matka) nebo dítě – Bůh (viz archetyp Self)
  • autoritativní hlas: také může patřit archetypu Moudrý stařec, ale je lehce zneužitelný personifikacemi archetypu Stín*65, proto je nutné autoritativní hlas vždy prověřit logikou