*34 Karmický zákon

*34 Karmický zákon je přímý vztah mezi příčinami a následky činů, pocitů, myšlenek a duševních stavů. Karmický zákon považuji za nejdůležitější zákon světa v mnohém se podobající zákonu o zachování energie. Karma, stejně jako energie, se nemůže nikdy ztratit, může se pouze přeměnit na jinou energii, což ve své podstatě značí, že každá myšlenka, každý pocit a každý skutek jako mentální energie se neztratí a bude jako napětí hledat místo a čas ke svému vybití. Svět je přímo nabit spoustou energie myšlenek, pocitů a skutků. Lze však přijmout jen to, co odpovídá karmickému uzpůsobení a kvalitám mysli. Odplata nemilosrdného, ale nejspravedlivějšího zákona jednou přichází s akcemi jiných bytostí, podruhé prostřednictvím napětí a pocitů, potřetí zrozením do prostředí odpovídajícího bytostným karmickým napětím a počtvrté karmickým dědictvím po předcích.