Snář sebepoznání

Kreslit

 • do mapy: aktivní zásah snícího do vlastního života (většinou se tento sen objevuje, jakmile snící ve svém vědomí změní žebříček životních hodnot, pro které stojí za to žít
 • nakreslené značky na mapě: mohou se vztahovat k budoucnosti a k dramatickým změnám na naší planetě (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
 • technický výkres: budete muset překonat složitý technický problém
 • dopravní stavby: počátek důležitého životního období
 • graf nebo vidět nakreslený graf: viz graf
 • plánek, vidět nakreslený plánek: moudrá rada nevědomí otevírá snícímu nové možnosti
 • kresby vztahující se k minulosti: pochopení minulosti vede k pochopení přítomnosti i budoucnosti; kresby často mají vztah k minulým životům (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
 • kresby jako součást rituálu, jeskynní kresby: jsou branou k vyšším stavům vědomí, přestože mohou tyto praktiky využívat rituálního sexuálního spojení; mezi jeskynní rituální kresby mohou patřit fosfenické formy*17 „skalního umění“ (více o tomto v archetypu Témata zničení světa)
 • malovat obraz: člověk ve snu nemaluje rukou, ale svou duší, tak zobrazuje vnitřní stav a tvoří bez zjevné námahy, absolutně uvolněný, v dokonalém bytostném souznění; takové malování představuje cestu hledání vlastního duchovního obrazu
 • vidět kresbu na nebi: odráží bytostný stav, proto všechny obrazce na nebi mají vzájemnou souvislost s nitrem
 • kresby bývají později povýšeny o další rozměr, když se z plochého dvourozměrného obrazu obohaceného o holografický vjem stává trojrozměrná socha, jež je také povýšena o holografický vjem (viz hologram)