Snář sebepoznání

Měření

 • vyjadřuje touhu odhalit význam měřeného symbolu a  sílu jeho působení na snícího, případně obsáhnout a myšlenkově pochopit vše mezi měřenými body
 • různé druhy naměřených veličin patří různým částem mysli nebo různým rovinám prožívání, přičemž je třeba si uvědomit, že vše měřitelné patří do „explikátního řádu“ a vše neměřitelné a smysly nezjistitelné patří do „implikátního řádu“*37
 • částí lidského těla: nese v sobě vždy pudovou podstatu, přičemž měření údů a vystouplých částí má falický charakter, otvory a prohlubně mají vztah k ženským pohlavním orgánům; za takovým měřením se vždy skrývá sexualita a touha po pohlavním spojení
 • elektrických veličin: má vztah k citům a vzájemným citovým vazbám
 • magnetických veličin: má vztah k vzájemnému sbližování
 • hloubek: viz hloubkoměr
 • výšky, velikosti, váhy a tlaku: snící odhaluje sílu symbolu ve svém nitru
 • teploty: viz teploměr
 • času: viz čas a viz hodiny, hodinky
 • různých vlastností kapalin: vztahuje se vždy k citům
 • radioaktivity: snící se podvědomě snaží zjistit rozpad klasického vnímání lidského světa a v transformační přeměně pochopit alchymistickou transmutaci (přerod směsice pudového a citového světa ve svět duchovní); další podrobnosti viz radioaktivita