Snář sebepoznání

Osud

  • schopnost uvědomit si osud (karma*26), vliv určitých snových obrazů na osud a jejich souvztažnost s životem má při duchovní cestě neustále stoupající tendenci
  • velkou výhrou každého člověka je, když je schopen uvědomit si vliv osudu na vlastní život a životy druhých, aby mohl v určitých mezích vlastní osud měnit a současně naplnit karmický zákon*34
  • odevzdat se osudu s vírou v Boha: jeden z významných okamžiků, v němž se ego rozpouští v nekonečném oceánu bytí a odosobněný člověk se může ocitnout v extatických zážitcích blaženosti nebo může proniknout hlouběji do tajemství archetypů; více o tomto tématu v archetypu Pozornost – odevzdání se